ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η SGS έχει ως στόχο να είναι η πιο ανταγωνιστική και παραγωγική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον κόσμο.

Οι βασικές της ικανότητες στην επιθεώρηση, την επαλήθευση, τις εργαστηριακές δοκιμές και την πιστοποίηση βελτιώνονται διαρκώς με σκοπό να είναι οι καλύτερες στην κατηγορία τους. Τα πιστοποιητικά και οι αναφορές που εκδίδονται από την SGS αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως σύμβολα επιχειρηματικής υπεροχής και συμμόρφωσης στα θεσμοθετημένα πρότυπα.

Αναφερόμενοι στον Τουριστικό κλάδο, αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλοι Tour Operators έχουν εμπιστευτεί την SGS και το "Hospitality Excellence Programme" που εφαρμόζει προκειμένου να ελέγχουν τις τουριστικές μονάδες με τις οποίες συνεργάζονται παγκοσμίως. Η SGS έχει εμπειρία στην εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε πολλές ακόμα χώρες.

Είμαστε στη διάθεσή σας και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις και όλες τις απαιτούμενες από μέρους σας ενέργειες πιστοποίησης καθώς επίσης και για το κόστος, τη χρονική διάρκεια, τα τεχνικά στοιχεία αλλά και κάθε άλλη πληροφορία χρειαστείτε για την ομαλή διεκπεραίωση της κατηγοριοποίησης της τουριστικής σας μονάδας.