ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α.  Υπηρεσίες Κατηγοριοποίησης Καταλυμάτων
• Εκπαίδευση υποψήφιων επιθεωρητών
• GAP Analysis Κατηγοριοποίησης Καταλύματος
• Προαξιολόγηση Πιστοποίησης Καταλύματος
• Υπηρεσίες Πιστοποίησης GREEN KEY
• Υπηρεσίες Πιστοποίησης TRAVELIFE
• Υποστήριξη Προετοιμασίας σε πιστοποιήσεις όλων των προτύπων (ISO, HACCP κλπ) (Μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη)

Β.  Υπηρεσίες Μηχανικού - Τεχνική υποστήριξη
• Τεχνικοί έλεγχοι – Αυτοψίες – Καταγραφή –
• Technical Due Diligence
• Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών - Μελέτες & Εγκαταστάσεις
• Υπηρεσίες Ενεργειακής Διαχείρισης - Καταγραφής - Αναβάθμισης (βάσει Ν. 4342/2015)
• Εγκαταστάσεις Αυτοματισμών (KNX)
• Περιβαλλοντική Πιστοποίηση LEED (USGBC)
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Συντηρήσεων - Ανακαίνισης – Αποκατάστασης – Βελτίωσης
• Τεχνικές λύσεις τουριστικών υποδομών (μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή)
• Project Management
• Δίκτυο Μηχανικών Πανελλαδικά